Warning: Use of undefined constant is_frontpage - assumed 'is_frontpage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/wp/wp-content/themes/vantage-ziraat/content.php on line 21
style="padding: 0px; ">

Genç Çiftçi Akademisi

Warning: Use of undefined constant is_frontpage - assumed 'is_frontpage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/wp/wp-content/themes/vantage-ziraat/content.php on line 21
style="padding: 0px; ">

Tarım Öğretiminin 173. Yılı

Warning: Use of undefined constant is_frontpage - assumed 'is_frontpage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/wp/wp-content/themes/vantage-ziraat/content.php on line 21
style="padding: 0px; ">

Genç Çiftçi Akademisi

 

 

Ziraat Bankası tarafından Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliği ile geliştirilen “Genç Çiftçi Akademisi” tanıtımı ve imza törenini 11 Aralık 2018 günü gerçekleşmiştir.

Ülkemizde, toplumumuzun temel ihtiyaçlarını karşılayan, geniş istihdam yaratan, sanayiye hammadde sağlayan, önemli ihracaat ürünü yetiştiren ve ülkeye döviz getiren milli ekonomimizin temel sektörlerinin en başında tarım gelmektedirBu yönüyle ele alındığında, özellikle gelişmekte olan ülkelerin bir çoğunda kalkınmanın hala ana sektörünün tarım olduğu görülmektedir. Türkiye’de kırsaldan kente göç, 1950’li yıllarda sanayi devrimi ile başlamış olup hala devam etmektedir. Son 10 yılda kırsal nüfus yüzde 30.98’den yüzde 25.64’e düşmüştür. Yaşanan göç, tarımsal üretimde çalışacak genç işgücünün azalması, tarımda üretim ve verimin düşmesi, kırsal yoksulluğun artması gibi birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Kırsal nüfusu kaybetmenin önemli bir sorun olduğunu, kent ve kır arasındaki ekonomik ve sosyal farkların bir an önce giderilmesi için özellikle tarımsal projeler geliştirmek ve tarımsal üretim bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye 31.7 yaş ortalamasıyla Avrupa’nın en genç ülkelerinden olmasına karşın, özellikle genç nüfusun kırsaldan kente yönelmesiyle tarımda istihdam edilen genç nüfus azalmış, tarımda istihdam yaş ortalaması 52 yaşına yükselmiştir. Yani genç ülkeyi yaşlılar doyurmaktadır.

Tarımda gençleşme ile bu süreci tersine döndürmek mümkün. Üstelik yeni neslin teknolojik gelişmelere olan hakimiyeti tarımın profilini yükseltip verimi arttıracak bir faktördür. Yeni yetişen, risk alabilecek, bu teknolojileri kullanacak genç nesillerin bu alana ilgi göstermesi gerekiyor.

Ziraat Fakültemiz, çağdaş ve teknik ziraat eğitiminin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek standartlara sahip olup uluslararası arenada aranılır nitelikte Ziraat Mühendisleri yetiştirmektedir. Ancak özellikle Hayvancılık işletmeleri, Ziraat Mühendisi ve İşçi arasında çalışacak  kalifiye insan gücü bulmakta zorlanmaktadır. Bu gereksinimi karşılamak ve gençleri tarım sektörüne yönlendirmek için bu projenin ilk aşamasında “Büyükbaş Süt Hayvancılığı” konusunda 20’şer kişilik farklı kesimlerden katılımcılara 5 hafta teori, 3 hafta staj olmak üzere toplam 8 haftalık eğitim verilecektir. Biz de üniversite olarak bu yöndeki sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem veriyor ve destekliyoruz. Ziraat Fakültemizin 50 yıllık bilgi ve teknolojik birikimi vardır.  Bu tecrübemizi tarımsal alanda en doğru şekilde toplumsal gelişimimize ve ülke ekonomimize yarar sağlayacak şekilde kullanmak ve aktarmak üzere Ziraat Bankası tarafından geliştirilen “Genç Çiftçi Akademisi” programına destek vermekten ve gerçekleştirecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

“Genç Çiftçi Akademisi” projesi gençlerin tarıma olan ilgisini artırmak, belirli konularda tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmenin yanı sıra girişimcilik bilincini kazandırmak amacını taşıyan, banka, üniversite ve kamu-özel sektör işbirliğine dayanan önemli bir projedir. Böylesine önemli projenin Çukurova Bölgesinde ve Çukurova Üniversitesinde uygulanıyor olması bizleri çok mutlu etmiştir.

Tarımda sürdürülebilirliğin başaktörü, artık genç çiftçiler olmalıdır. Bu farkındalıkla, son yıllarda Kırsal Kalkınma, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Özel Sektör “Genç Çiftçi” hedefli birçok uygulama ve destek başlatılmıştır. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk milli ekonominin temeli ziraattir demişti. Üreten insanın başımızın üzerinde yeri var. Burada üretimi teşvik etmek için çok güzel bir çalışma vardır. Gençlerimizin tarımın önemli konularında eğitilmesi ve tarım sektöründe yer alabilmesi için her türlü akademik desteği vereceğiz.

Bu protokol ile ülkeye nitelikli istihdam sağlamaktan Çukurova Üniversitesi ailesi olarak bahtiyar olacağız.

Bu işbirliğinin tüm gençlerimize, milletimize ve ülkemiz tarımına hayırlı uğurlu olmasını dileriz.

 

Başvuru için tıklayınız

 

 

Warning: Use of undefined constant is_frontpage - assumed 'is_frontpage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/wp/wp-content/themes/vantage-ziraat/content.php on line 21
style="padding: 0px; ">

Bağıl Değerlendirme Sisteminde Yarıyıl sonu / Yıl sonu Sınav Notu Alt Limiti ve Ham Başarı Puanı değişikliği

2018 – 2019 güz yarıyılından itibaren geçerli olmak üzere;

Fakültemizde öğrenim ve öğrenci kalitesinin yükseltilmesi amacıyla; Çukurova Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Yönergesi 10. Maddesinde geçen “Her iki değerlendirme sisteminde de yarıyıl içi/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın öğrencilerin başarı notunun hesaplanabilmesi için Yarıyılsonu/Yılsonu/Bütünleme sınavından 100 üzerinden en az 30 almaları gerekir “ ifadesinin aynı maddede geçen “Bir birimde uygulanacak bu alt sınır, ilgili birim kurulu kararı ile yükseltilebilir” ifadesi kapsamında Fakültemiz öğrencileri için “Her iki değerlendirme sisteminde de yarıyıl içi/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın öğrencilerin başarı notunun hesaplanabilmesi için Yarıyılsonu / Yılsonu / Bütünleme sınavından 100 üzerinden en az 40 almaları gerekir” şeklinde ve yine aynı yönergenin 15. Maddesinde geçen “HBN 35’in altında kalan ve/veya Yarıyılsonu/Yılsonu/Bütünleme sınavına hakkı olduğu halde girmeyen yada devamsızlık nedeni ile giremeyen öğrencilerin notları BDS’ ndeki hesaplamaya dahil edilemez” ifadesinin yine aynı maddede geçen “ Bir birimde uygulanacak bu alt sınır, ilgili birim kurulu kararı ile yükseltilebilir” ifadesi kapsamında “HBN 45 ‘in altında kalan ve/veya Yarıyılsonu/Yılsonu/Bütünleme sınavına hakkı olduğu halde girmeyen yada devamsızlık nedeni ile giremeyen öğrencilerin notları BDS’ ndeki hesaplamaya dahil edilmez” şeklinde değiştirilmiştir.

Warning: Use of undefined constant is_frontpage - assumed 'is_frontpage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/wp/wp-content/themes/vantage-ziraat/content.php on line 21
style="padding: 0px; ">

Misyonumuz – Vizyonumuz

 

Misyonumuz

Tarımsal alanda sürdürülebilirlik ve etik ilkeler çerçevesinde yeni bilgi, teknoloji ve ürün geliştirilmesine katkıda bulunarak, çağdaş öğrenme ve ilerleme ortamı oluşturup ülkeye ve insanlığa hizmet etmek.

Vizyonumuz
Dünya’nın en verimli ovalarından biri üzerine konumlanan Çukurova Üniversitesi’nin bir birimi olarak; tarımsal doğal kaynakları akılcı kullanan, çevreye ve etik değerlere duyarlı, nitelikli araştırmalarla beslenen uygulamalı eğitime odaklı, dinamik bir akademik ortam yaratarak ulusal ve uluslararası düzeyde öncü ve tanınır bir fakülte olmak.

 

 

Warning: Use of undefined constant is_frontpage - assumed 'is_frontpage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/wp/wp-content/themes/vantage-ziraat/content.php on line 21
style="padding: 0px; ">

Genel Bilgi

Çukurova, ülkemizin en verimli bölgelerinden birisidir. Tarım ve sanayi yönünden olağanüstü güce sahip bu yörede, başlangıçta bir Ziraat Fakültesi, daha sonra da bölge ve ülke gereksinimlerine uygun diğer fakülte ve bilimsel kuruluşların oluşturulmasına yönelik girişimlerin tarihi 1960’lı yıllara kadar gitmektedir.1961 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi (AÜZF) Dekanı Prof. Dr. Arif AKMAN başkanlığında, Çukurova’da Ziraat Fakültesi Kuruluşu ile ilgili ilk girişimden bir sonuç alınamamıştır.

Adana’da Ziraat Fakültesi kurulabilmesi için ikinci girişim 1967 yılında başlatılmıştır. 26.01.1967 tarihinde Ankara Üniversitesi Z.F. Dekanı Prof. Dr. Sabahattin ÖZBEK’in önerisi ve genel kurul kararı ile Adana’ da yeni bir Ziraat Fakültesi kurulması kararlaştırılmış ve 31.03.1967 tarihinde A.Ü. Senatosu tarafından onaylanmıştır. 06.05.1967 tarihinde kararın Milli Eğitim Bakanı tarafından onanması sonucunda 25.05.1967 tarihinde A.Ü.Z.F.’de görev yapan 6 profesör ve 2 doçent kurucu olarak görevlendirilmiş, 21.06.1967 tarihinde senato temsilcileri seçilmiş ve ilk yönetim kurulu oluşturulmuştur. 03.02.1969 tarihinde TBMM’de kuruluş yasası kabul edilmiş, 13.02.1969 tarihinde kuruluş kadroları ve 12.02.1970 tarihinde de ilk bütçesi onaylanmıştır. 17.03.1970 tarihinde kürsüler kurularak yöneticileri seçilmiş ve ilk asistanlar ile memurlar alınmıştır. Öğretim ve sınav yönetmeliği kabul edilerek 30.07.1970 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır.

Fakültenin kuruluş aşamasında ve ilk kurulların oluşmasında etkin görev alan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin değerli öğretim üyeleri; Prof. Dr. İ. Akif KANSU, Prof. Dr. Macit EKER, Prof. Dr. Kemal GÖĞÜŞ, Prof. Dr. Şahabettin ELÇİ, Prof. Dr. Kamil İLİSULU, Prof. Dr. Kemal GÖKÇE, Prof. Dr. Mithat ÖZSAN, Doç. Dr. Z. Gökalp MÜLAYIM, Doç. Dr. Ali BALABAN, Doç. Dr. Yüksel ÖZTAN, Doç. Dr. Turan GÜNEŞ, Doç. Dr. Hüseyin ÖZBEK, Doç. Dr. Ercan TEZER, Doç. Dr. Erdoğan PEKEL, Doç. Dr. Osman TEKİNEL ve Doç. Dr. İbrahim GENÇ’tir.

Ziraat Fakültesinin etkinliklerine başlayabilmesi için ilk mekan, Adana Ziraat Meslek Okulunun 17.08.1970 tarihinde yapılan bir sözleşme ile Tarım Bakanlığı’ndan geçici olarak alınmasıyla sağlanmıştır. Fakülte arazisinin seçimi için bir komisyon kurulmuş, bu komisyonun hazırladığı rapor doğrultusunda değişik seçenekler arasından belirlenen arazi (günümüzde Çukurova Üniversitesi yerleşme alanı) Ziraat Fakültesi arazisi olarak tescil ettirilmiş ve kamulaştırılmıştır.

İlk inşaat yatırımları için ödenek DPT’den; Dekanlık Hizmet Binası, Bahçe Bitkileri ve Tarla Bitkileri bölüm binaları ile 24 dairelik lojman için alınmış, 20.10.1970 tarihinde de bu binaların inşaatları ihale edilmiştir. Dekanlık, Bahçe Bitkileri ve Tarla Bitkileri bölüm binalarının temel atma töreni 05.01.1971 tarihinde yapılmıştır. Bu başlangıç yalnız A. Ü. Adana Ziraat Fakültesinin değil, aynı zamanda yeni bir üniversitenin tüm alt yapısını oluşturan tesislerin de başlangıcı olmuştur.

Atatürk Üniversitesi’ne bağlı olarak 1972 yılında 1578 Sayılı Kanuna göre Adana’da kurulmuş bulunan “Atatürk Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi” ile “Ankara Üniversitesi Adana Ziraat Fakültesi” 30.11.1973 tarihinde 1786 sayılı yasa ile birleşerek Çukurova Üniversitesi’ni oluşturmuşlardır.

İlk öğrenciler 1970-1971 eğitim-öğretim döneminde Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri ve Zootekni (Hayvan Yetiştirme) bölümlerine kabul edilmiş, bu öğrenciler 1. yıl derslerini İzmir’de almışlardır.

Ziraat Fakültesi’nde, daha sonraki yıllarda sırasıyla Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Toprak Bilimi, 1976), Tarımsal Yapılar ve Sulama (Kültürteknik, 1977), Tarımsal Mekanizasyon (Tarım Makinaları, 1977), Bitki Koruma (1981), Peyzaj Mimarlığı (1981), Tarım Ekonomisi (1981), Gıda Bilimi ve Teknolojisi (Tarım Ürünleri Teknolojisi, 1982) bölümleri ile eğitim – öğretim faaliyetleri 1998-1999 Eğitim-Öğretim dönemi sonuna kadar 10 bölüm halinde sürdürülmüştür.

1999-2000 döneminde bölüm sisteminden program sistemine geçilmiş, eğitim-öğretim faaliyetleri 5 program altında yürütülmeye başlamıştır. 2003-2004 döneminde de bu 5 program 3 programa indirilerek Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı programları şeklinde eğitim öğretim faaliyetleri sürdürülmüştür. Ancak, Ziraat Mühendisliği programı içerisinde alt program olarak yer alan Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Zootekni bölümlerinde eğitim-öğretimde yaşanan sıkıntılar, tarım eğitiminde yapılanmanın yeniden ele alınması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu nedenle 2009-2010 yılından itibaren Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Gıda Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Tarla Bitkileri, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ve Zootekni olmak üzere on bölüme dayalı eğitim-öğretim programı uygulamasına geçilmiştir.

Warning: Use of undefined constant is_frontpage - assumed 'is_frontpage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/wp/wp-content/themes/vantage-ziraat/content.php on line 21
style="padding: 0px; ">

Ana Bilim Dalı

Prof.Dr.Ali BAYAT Tarım Mak. Ve Tek. Müh. Bölümü
Prof.Dr. Hüseyin ERTEN Gıda Müh. Bölümü
Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı
Prof.Dr. Nazan KOLUMAN
Zootekni Bölümü
Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
Prof.Dr. Ladine ÇELİK Zootekni Bölümü
Yemler ve Hayvan Besleme A.D.
Prof.Dr.Mukaddes KAYIM Bitki Koruma Bölümü
Fitopatoloji Anabilim Dalı
Prof.Dr.Nurgül TÜREMİŞ Bahçe Bitkileri
Prof.Dr.Haydar ŞENGÜL Tarım Ekonomisi Bölümü
Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı
Prof.Dr.Serdar SATAR Bitki Koruma Bölümü
Entomoloji Anabilim Dalı
Prof.Dr.Zeynel CEBECİ Zootekni Bölümü
Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı
Prof.Dr.Suat ŞENOL Toprak
Prof.Dr.H.Halis ARIOĞLU Tarla Bitkileri
Prof.Dr.Bülent ÖZEKİCİ Tarımsal Yapılar ve Sulama
Prof.Dr.Zerrin ERGİNKAYA Gıda Müh. Bölümü
Gıda Bilimleri Anabilim Dalı
Prof.Dr. Dilek BOSTAN BUDAK Tarım Ekonomisi Bölümü
Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı
Warning: Use of undefined constant is_frontpage - assumed 'is_frontpage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/wp/wp-content/themes/vantage-ziraat/content.php on line 21
style="padding: 0px; ">

Fakülte Yönetimi

Prof.Dr. M. Bülent TORUN

Dekan

Telefon : (90) (322) 338 63 59

Faks : (90) (322) 338 63 64

E-posta : mbtorun@cu.edu.tr

Prof.Dr. Mikail BAYLAN

Dekan Yardımcısı

Telefon : (90) (322) 338 66 36

E-posta : mbaylan@cu.edu.tr

Dr.Öğr. Üyesi Ufuk GÜLTEKİN

Dekan Yardımcısı

Telefon : (90) (322) 338 66 36

E-posta : ugultek@cu.edu.tr

Aynur AVŞAR

Fakülte Sekreteri

Telefon : (90) (322) 338 60 84 - 2104

E-Posta : aavsar@cu.edu.tr

Warning: Use of undefined constant is_frontpage - assumed 'is_frontpage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/wp/wp-content/themes/vantage-ziraat/content.php on line 21
style="padding: 0px; ">

Yönetim Kurulu

 

Prof.Dr.  M. Bülent TORUN

Prof.Dr. Derya ÖNDER
Prof.Dr. Celaleddin BARUTCULAR
Prof.Dr. Ebru KAFKAS
Doç.Dr. B. Devrim ÖZCAN
Doç.Dr. İlknur SOLMAZ
Dr.Öğr. Üyesi Orhan BOZAN

Senatör
Prof.Dr. Veyis TANSI