Warning: Use of undefined constant is_frontpage - assumed 'is_frontpage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/wp/wp-content/themes/vantage-ziraat/content.php on line 21
style="padding: 0px; ">

Misyonumuz – Vizyonumuz

 

Misyonumuz

Tarımsal alanda sürdürülebilirlik ve etik ilkeler çerçevesinde yeni bilgi, teknoloji ve ürün geliştirilmesine katkıda bulunarak, çağdaş öğrenme ve ilerleme ortamı oluşturup ülkeye ve insanlığa hizmet etmek.

Vizyonumuz
Dünya’nın en verimli ovalarından biri üzerine konumlanan Çukurova Üniversitesi’nin bir birimi olarak; tarımsal doğal kaynakları akılcı kullanan, çevreye ve etik değerlere duyarlı, nitelikli araştırmalarla beslenen uygulamalı eğitime odaklı, dinamik bir akademik ortam yaratarak ulusal ve uluslararası düzeyde öncü ve tanınır bir fakülte olmak.

 

 

Warning: Use of undefined constant is_frontpage - assumed 'is_frontpage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/wp/wp-content/themes/vantage-ziraat/content.php on line 21
style="padding: 0px; ">

Genel Bilgi

Çukurova, ülkemizin en verimli bölgelerinden birisidir. Tarım ve sanayi yönünden olağanüstü güce sahip bu yörede, başlangıçta bir Ziraat Fakültesi, daha sonra da bölge ve ülke gereksinimlerine uygun diğer fakülte ve bilimsel kuruluşların oluşturulmasına yönelik girişimlerin tarihi 1960’lı yıllara kadar gitmektedir.1961 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi (AÜZF) Dekanı Prof. Dr. Arif AKMAN başkanlığında, Çukurova’da Ziraat Fakültesi Kuruluşu ile ilgili ilk girişimden bir sonuç alınamamıştır.

Adana’da Ziraat Fakültesi kurulabilmesi için ikinci girişim 1967 yılında başlatılmıştır. 26.01.1967 tarihinde Ankara Üniversitesi Z.F. Dekanı Prof. Dr. Sabahattin ÖZBEK’in önerisi ve genel kurul kararı ile Adana’ da yeni bir Ziraat Fakültesi kurulması kararlaştırılmış ve 31.03.1967 tarihinde A.Ü. Senatosu tarafından onaylanmıştır. 06.05.1967 tarihinde kararın Milli Eğitim Bakanı tarafından onanması sonucunda 25.05.1967 tarihinde A.Ü.Z.F.’de görev yapan 6 profesör ve 2 doçent kurucu olarak görevlendirilmiş, 21.06.1967 tarihinde senato temsilcileri seçilmiş ve ilk yönetim kurulu oluşturulmuştur. 03.02.1969 tarihinde TBMM’de kuruluş yasası kabul edilmiş, 13.02.1969 tarihinde kuruluş kadroları ve 12.02.1970 tarihinde de ilk bütçesi onaylanmıştır. 17.03.1970 tarihinde kürsüler kurularak yöneticileri seçilmiş ve ilk asistanlar ile memurlar alınmıştır. Öğretim ve sınav yönetmeliği kabul edilerek 30.07.1970 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır.

Fakültenin kuruluş aşamasında ve ilk kurulların oluşmasında etkin görev alan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin değerli öğretim üyeleri; Prof. Dr. İ. Akif KANSU, Prof. Dr. Macit EKER, Prof. Dr. Kemal GÖĞÜŞ, Prof. Dr. Şahabettin ELÇİ, Prof. Dr. Kamil İLİSULU, Prof. Dr. Kemal GÖKÇE, Prof. Dr. Mithat ÖZSAN, Doç. Dr. Z. Gökalp MÜLAYIM, Doç. Dr. Ali BALABAN, Doç. Dr. Yüksel ÖZTAN, Doç. Dr. Turan GÜNEŞ, Doç. Dr. Hüseyin ÖZBEK, Doç. Dr. Ercan TEZER, Doç. Dr. Erdoğan PEKEL, Doç. Dr. Osman TEKİNEL ve Doç. Dr. İbrahim GENÇ’tir.

Ziraat Fakültesinin etkinliklerine başlayabilmesi için ilk mekan, Adana Ziraat Meslek Okulunun 17.08.1970 tarihinde yapılan bir sözleşme ile Tarım Bakanlığı’ndan geçici olarak alınmasıyla sağlanmıştır. Fakülte arazisinin seçimi için bir komisyon kurulmuş, bu komisyonun hazırladığı rapor doğrultusunda değişik seçenekler arasından belirlenen arazi (günümüzde Çukurova Üniversitesi yerleşme alanı) Ziraat Fakültesi arazisi olarak tescil ettirilmiş ve kamulaştırılmıştır.

İlk inşaat yatırımları için ödenek DPT’den; Dekanlık Hizmet Binası, Bahçe Bitkileri ve Tarla Bitkileri bölüm binaları ile 24 dairelik lojman için alınmış, 20.10.1970 tarihinde de bu binaların inşaatları ihale edilmiştir. Dekanlık, Bahçe Bitkileri ve Tarla Bitkileri bölüm binalarının temel atma töreni 05.01.1971 tarihinde yapılmıştır. Bu başlangıç yalnız A. Ü. Adana Ziraat Fakültesinin değil, aynı zamanda yeni bir üniversitenin tüm alt yapısını oluşturan tesislerin de başlangıcı olmuştur.

Atatürk Üniversitesi’ne bağlı olarak 1972 yılında 1578 Sayılı Kanuna göre Adana’da kurulmuş bulunan “Atatürk Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi” ile “Ankara Üniversitesi Adana Ziraat Fakültesi” 30.11.1973 tarihinde 1786 sayılı yasa ile birleşerek Çukurova Üniversitesi’ni oluşturmuşlardır.

İlk öğrenciler 1970-1971 eğitim-öğretim döneminde Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri ve Zootekni (Hayvan Yetiştirme) bölümlerine kabul edilmiş, bu öğrenciler 1. yıl derslerini İzmir’de almışlardır.

Ziraat Fakültesi’nde, daha sonraki yıllarda sırasıyla Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Toprak Bilimi, 1976), Tarımsal Yapılar ve Sulama (Kültürteknik, 1977), Tarımsal Mekanizasyon (Tarım Makinaları, 1977), Bitki Koruma (1981), Peyzaj Mimarlığı (1981), Tarım Ekonomisi (1981), Gıda Bilimi ve Teknolojisi (Tarım Ürünleri Teknolojisi, 1982) bölümleri ile eğitim – öğretim faaliyetleri 1998-1999 Eğitim-Öğretim dönemi sonuna kadar 10 bölüm halinde sürdürülmüştür.

1999-2000 döneminde bölüm sisteminden program sistemine geçilmiş, eğitim-öğretim faaliyetleri 5 program altında yürütülmeye başlamıştır. 2003-2004 döneminde de bu 5 program 3 programa indirilerek Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı programları şeklinde eğitim öğretim faaliyetleri sürdürülmüştür. Ancak, Ziraat Mühendisliği programı içerisinde alt program olarak yer alan Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Zootekni bölümlerinde eğitim-öğretimde yaşanan sıkıntılar, tarım eğitiminde yapılanmanın yeniden ele alınması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu nedenle 2009-2010 yılından itibaren Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Gıda Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Tarla Bitkileri, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ve Zootekni olmak üzere on bölüme dayalı eğitim-öğretim programı uygulamasına geçilmiştir.

Warning: Use of undefined constant is_frontpage - assumed 'is_frontpage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/wp/wp-content/themes/vantage-ziraat/content.php on line 21
style="padding: 0px; ">

Ana Bilim Dalı

Prof.Dr.Ali BAYAT Tarım Mak. Ve Tek. Müh. Bölümü
Prof.Dr. Hüseyin ERTEN Gıda Müh. Bölümü
Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı
Prof.Dr. Nazan KOLUMAN
Zootekni Bölümü
Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
Prof.Dr. Ladine ÇELİK Zootekni Bölümü
Yemler ve Hayvan Besleme A.D.
Prof.Dr.Mukaddes KAYIM Bitki Koruma Bölümü
Fitopatoloji Anabilim Dalı
Prof.Dr.Nurgül TÜREMİŞ Bahçe Bitkileri
Prof.Dr.Haydar ŞENGÜL Tarım Ekonomisi Bölümü
Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı
Prof.Dr.Serdar SATAR Bitki Koruma Bölümü
Entomoloji Anabilim Dalı
Prof.Dr.Zeynel CEBECİ Zootekni Bölümü
Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı
Prof.Dr.Suat ŞENOL Toprak
Prof.Dr.H.Halis ARIOĞLU Tarla Bitkileri
Prof.Dr.Bülent ÖZEKİCİ Tarımsal Yapılar ve Sulama
Prof.Dr.Zerrin ERGİNKAYA Gıda Müh. Bölümü
Gıda Bilimleri Anabilim Dalı
Prof.Dr. Dilek BOSTAN BUDAK Tarım Ekonomisi Bölümü
Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı
Warning: Use of undefined constant is_frontpage - assumed 'is_frontpage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/wp/wp-content/themes/vantage-ziraat/content.php on line 21
style="padding: 0px; ">

Fakülte Yönetimi

Prof.Dr. M. Bülent TORUN

Dekan

Telefon : (90) (322) 338 63 59

Faks : (90) (322) 338 63 64

E-posta : mbtorun@cu.edu.tr

Prof.Dr. Mikail BAYLAN

Dekan Yardımcısı

Telefon : (90) (322) 338 66 36

E-posta : mbaylan@cu.edu.tr

Dr.Öğr. Üyesi Ufuk GÜLTEKİN

Dekan Yardımcısı

Telefon : (90) (322) 338 66 36

E-posta : ugultek@cu.edu.tr

Aynur AVŞAR

Fakülte Sekreteri

Telefon : (90) (322) 338 60 84 - 2104

E-Posta : aavsar@cu.edu.tr

Warning: Use of undefined constant is_frontpage - assumed 'is_frontpage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/wp/wp-content/themes/vantage-ziraat/content.php on line 21
style="padding: 0px; ">

Yönetim Kurulu

 

Prof.Dr.  M. Bülent TORUN

Prof.Dr. Derya ÖNDER
Prof.Dr. Celaleddin BARUTCULAR
Prof.Dr. Ebru KAFKAS
Doç.Dr. B. Devrim ÖZCAN
Doç.Dr. İlknur SOLMAZ
Dr.Öğr. Üyesi Orhan BOZAN

Senatör
Prof.Dr. Veyis TANSI

Warning: Use of undefined constant is_frontpage - assumed 'is_frontpage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/wp/wp-content/themes/vantage-ziraat/content.php on line 21
style="padding: 0px; ">

Fakülte Kurulu

 

Prof.Dr. M.Bülent TORUN (Dekan)
Prof.Dr. Halis ARIOĞLU
Prof.Dr. Suat ŞENOL
Prof.Dr. Ali BAYAT
Prof.Dr. G. Tamer KAYAALP
Prof.Dr. Cengiz KAZAK
Prof.Dr. Nurgül TÜREMİŞ
Prof.Dr. Bülent ÖZEKİCİ
Prof.Dr. Haydar ŞENGÜL
Pro.Dr. Hüseyin ERTEN
Prof.Dr. Mukaddes KAYIM
Prof.Dr. Selim EKER
Prof.Dr. Derya ÖNDER
Doç.Dr. B. Devrim ÖZCAN
Doç.Dr. İlknur SOLMAZ
Dr.Öğr. Üyesi Orhan BOZAN

 

Warning: Use of undefined constant is_frontpage - assumed 'is_frontpage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/wp/wp-content/themes/vantage-ziraat/content.php on line 21
style="padding: 0px; ">

KomisyonlarStaj Komisyonu

Prof.Dr. Mustafa ÜNLÜ
Prof.Dr. Kubilay Kazım VURSAVUŞ
Doç.Dr. Hatıra TAŞKIN
Doç.Dr. Asiye AKYILDIZ
Doç.Dr. Uğur SERBESTER
Doç.Dr. Cenk DÖNMEZ
Dr.Öğr.Üyesi Kemal Yalçın GÜLÜT
Dr.Öğr.Üyesi D. Soner AKGÜL
Dr.Öğr.Üyesi Ufuk GÜLTEKİN
Dr.Öğr.Üyesi Sezer SİNAN


Eğitim - Öğretim Komisyonu

Prof.Dr. Hakan ÖZKAN
Prof.Dr. Dilek BOSTAN BUDAK
Prof.Dr. Zeliha BEREKET BARUT
Prof.Dr. Selim EKER
Prof.Dr. Serpil TANGOLAR
Doç.Dr. Mikail BAYLAN
Doç.Dr. Türkan KEÇELİ MUTLU
Dr.Öğr. Üyesi Burçak KAPUR
Dr.Öğr. Üyesi Davut Soner AKGÜL
Dr.Öğr. Üyesi Yüksel ÜNLÜKAPLAN

Araştırma Fonu Uzmanlar Grubu

Prof.Dr. Hakan ÖZKAN (Başkan)
Prof.Dr. Halime Yıldız DAŞGAN
Prof.Dr. Hakan ALPHAN
Prof.Dr. Nazan KOLUMAN
Prof.Dr. Kubilay Kazım VURSAVUŞ


Ders Kitapları ve Yardımcı Ders Kitapları Yayın Komisyonu

Prof.Dr. Hakan ÖZKAN (Başkan)
Prof.Dr. H.Hüseyin ÖZTÜRK
Prof.Dr. Sibel UYGUR
Doç.Dr. Türkan KEÇELİ MUTLU
Dr.Öğr. Üyesi Kemal Yalçın GÜLÜT


Dergi Yayın Komisyonu

Prof.Dr. Mahmut ÇETİN
Prof.Dr.H. Hüseyin ÖZTÜRK
Prof.Dr. Serap GÖNCÜ
Prof.Dr. Serkan SELLİ
Doç.Dr. Bülent ERENOĞLU
Dr.Öğr. Üyesi Orhan BOZAN

Doktor Öğretim Görevlisi Görev Sürelerinin Uzatılması ve Değerlendirme Komisyonu

Prof.Dr. Mukaddes KAYIM (Başkan)
Prof.Dr. Selim EKER
Prof.Dr. Derya ÖNDERAraştırma - Uygulama Çiftliği Komisyonu

Prof.Dr. M.Bülent TORUN (Başkan)
Prof.Dr. Mikail BAYLAN
Prof.Dr. Ö.Faruk EMEKSİZ
Prof.Dr. Hakan ÖZKAN
Prof.Dr. Mukkades KAYIM
Prof.Dr. Işıl VAR
Doç.Dr. Sait M. SAY
Doç.Dr. İlknur SOLMAZ
Doç.Dr. Cenk DÖNMEZ
Dr.Öğr. Üyesi Burçak KAPUR
Dr.Öğr. Üyesi Kemal Yalçın GÜLÜT (AUÇ Müdürü)

İşçi Disiplin Komisyonu

Prof.Dr. Osman TORUN    (Başkan)
Prof.Dr. Serpil TANGOLAR
Sendika Temsilcisi


Memur Disiplin Komisyonu

Prof.Dr. Saliha KIRICI
Prof.Dr. Ali Musa BOZDOĞAN
Doç.Dr. Uğur SERBESTER

Öğrenci Disiplin Komisyonu

Prof.Dr. Ali Musa BOZDOĞAN
Prof.Dr. Celalettin BARUTÇULAR
Doç.Dr. İlknur SOLMAZ

Sosyal ve Sportif Etkinlikler Komisyonu

Prof.Dr. Işıl VAR
Prof.Dr. Derya ÖNDER
Dr.Öğr.Üyesi Muharrem A.KAMBEROĞLU

 


Bilgi İşlem Komisyonu

Prof.Dr. Cengiz KAZAK  (Başkan)
Prof.Dr. Okan ÖZKAYA
Prof.Dr. Celalettin BARUTÇULAR
Doç.Dr. Cengiz USLU
Doç.Dr. E. Bülent ERENOĞLU
Dr.Öğr.Üyesi Cahit GÜNGÖR
Dr.Öğr.Üyesi Hakan BENLİ
Dr. D. Levent KOÇ
Arş.Gör.Figen YILDIZ
Arş.Gör. Çağdaş ÇİVELEK


 

Warning: Use of undefined constant is_frontpage - assumed 'is_frontpage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/wp/wp-content/themes/vantage-ziraat/content.php on line 21
style="padding: 0px; ">

Dekanlarımız

 

Adı – Soyadı

Göreve Başlama

Tarihi

Görev Bitiş

Tarihi

Prof.Dr. İ. Akif KANSU

21.06.1967

04.11.1968

(Kurucu Dekan)

04.11.1968

20.11.1970

Prof.Dr. Kemal GÖKÇE

20.11.1970

01.11.1972

Prof.Dr. Mithat ÖZSAN

02.11.1972

04.12.1973

Prof.Dr. Muhsin YILMAZ

05.12.1973

10.11.1974

Prof.Dr. Osman TEKİNEL

17.11.1974

17.11.1977

Prof.Dr. Hüseyin ÖZBEK

17.11.1977

17.11.1980

Prof.Dr. Ercan TEZER

17.11.1980

01.09.1982

Prof.Dr. Şefik YEŞİLSOY

01.09.1982

15.09.1985

Prof.Dr. Osman TEKİNEL

16.09.1985

15.04.1994

Prof.Dr. Aytekin BERKMAN

25.07.1994

25.07.1997

Prof.Dr. Nedim UYGUN

20.10.1997

04.03.2002

Prof.Dr. Rifat DERİCİ

18.04.2002

18.04.2005

Prof.Dr. Ayzin B. KÜDEN

07.06.2005

19.12.2005

Prof.Dr. Ayzin B. KÜDEN

02.01.2006

08.02.2012

Prof.Dr. Mustafa GÖK

09.02.2012

20.11.2012

Prof.Dr. İ. Halil ELEKCİOĞLU

20.11.2012

19.07.2016

Warning: Use of undefined constant is_frontpage - assumed 'is_frontpage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/wp/wp-content/themes/vantage-ziraat/content.php on line 21
style="padding: 0px; ">

İletişim

Dekan

Prof.Dr. M. Bülent TORUN
Telefon :(90) (322) 338 63 59
Faks :(90) (322) 338 63 64

Dekan Yardımcıları

Prof.Dr. Mikail BAYLAN
Dr. Öğr. Gör. Ufuk GÜLTEKİN
Telefon : (90) (322) 338 66 36

DEKANLIK BÜROLARININ TELEFON NUMARALARI

Santral :(90) (322) 338 60 84 – 88

Dekan :2101
Özel Kalem :2102
Dekan Yardımcısı :2103 sekreterzf@cu.edu.tr
Dekan Yardımcısı :2142
Fakülte Sekreteri :2104
İdare Amirliği :2111
Tahakkuk :2110
Satınalma :2107
Ayniyat Levazım :2108-2140
Öğrenci İşleri :2112 ogrencizf@mail.cu.edu.tr
Yazı İşleri :2113
Personel Bürosu :2114 ozlukzf@cu.edu.tr
Yayın Bürosu :2119-2115 yayinzf@cu.edu.tr
Ofset Atelyesi :2109
Kurul Memurluğu :2126 kurulzf@cu.edu.tr
Bilgi İşlem :2120-2106
BAP-BÜP
Bürosu :2116
Çay Odası :2122
Şoförler Odası :2123
İ.Akif Kansu Toplantı Salonu :2361

Bölüm Mailleri

Bahçe bitkileri Bölümü bahce@mail.cu.edu.tr
Bitki Koruma Bölümü bitkikoruma1@cu.edu.tr
Gıda Mühendisliği Bölümü cuzfgida@cukurova.edu.tr
Peyzaj Mimarlığı Bölümü peyzaj@cu.edu.tr
Tarla Bitkileri Bölümü zftbsk@mail.cu.edu.tr
Tarım Makinaları Bölümü tarmak@cu.edu.tr
Tarım Ekonomisi Bölümü tebsekreterlik@cu.edu.tr
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü zftoprak@cu.edu.tr
TYS Bölümü btys@cu.edu.tr
Zootekni Bölümü zootekni@cu.edu.tr
Yazışma Adresi
Çukurova Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Dekanlığı
Sarıçam – ADANA