Ana Bilim Dalı

Prof.Dr.Ali BAYAT Tarım Mak. Ve Tek. Müh. Bölümü
Prof.Dr. Hüseyin ERTEN Gıda Müh. Bölümü
Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı
Prof.Dr. Nazan KOLUMAN
Zootekni Bölümü
Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
Prof.Dr. Ladine ÇELİK Zootekni Bölümü
Yemler ve Hayvan Besleme A.D.
Prof.Dr.Mukaddes KAYIM Bitki Koruma Bölümü
Fitopatoloji Anabilim Dalı
Prof.Dr.Nurgül TÜREMİŞ Bahçe Bitkileri
Prof.Dr.Haydar ŞENGÜL Tarım Ekonomisi Bölümü
Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı
Prof.Dr.Serdar SATAR Bitki Koruma Bölümü
Entomoloji Anabilim Dalı
Prof.Dr.Zeynel CEBECİ Zootekni Bölümü
Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı
Prof.Dr.Suat ŞENOL Toprak
Prof.Dr.H.Halis ARIOĞLU Tarla Bitkileri
Prof.Dr.Bülent ÖZEKİCİ Tarımsal Yapılar ve Sulama
Prof.Dr.Zerrin ERGİNKAYA Gıda Müh. Bölümü
Gıda Bilimleri Anabilim Dalı
Prof.Dr. Dilek BOSTAN BUDAK Tarım Ekonomisi Bölümü
Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı