İletişim

Dekan

Prof.Dr. M. Bülent TORUN
Telefon :(90) (322) 338 63 59
Faks :(90) (322) 338 63 64

Dekan Yardımcıları

Prof.Dr. Mikail BAYLAN
Dr. Öğr. Gör. Ufuk GÜLTEKİN
Telefon : (90) (322) 338 66 36

DEKANLIK BÜROLARININ TELEFON NUMARALARI

Santral :(90) (322) 338 60 84 – 88

Dekan :2101
Özel Kalem :2102
Dekan Yardımcısı :2103 sekreterzf@cu.edu.tr
Dekan Yardımcısı :2142
Fakülte Sekreteri :2104
İdare Amirliği :2111
Tahakkuk :2110
Satınalma :2107
Ayniyat Levazım :2108-2140
Öğrenci İşleri :2112 ogrencizf@mail.cu.edu.tr
Yazı İşleri :2113
Personel Bürosu :2114 ozlukzf@cu.edu.tr
Yayın Bürosu :2119-2115 yayinzf@cu.edu.tr
Ofset Atelyesi :2109
Kurul Memurluğu :2126 kurulzf@cu.edu.tr
Bilgi İşlem :2120-2106
BAP-BÜP
Bürosu :2116
Çay Odası :2122
Şoförler Odası :2123
İ.Akif Kansu Toplantı Salonu :2361

Bölüm Mailleri

Bahçe bitkileri Bölümü bahce@mail.cu.edu.tr
Bitki Koruma Bölümü bitkikoruma1@cu.edu.tr
Gıda Mühendisliği Bölümü cuzfgida@cukurova.edu.tr
Peyzaj Mimarlığı Bölümü peyzaj@cu.edu.tr
Tarla Bitkileri Bölümü zftbsk@mail.cu.edu.tr
Tarım Makinaları Bölümü tarmak@cu.edu.tr
Tarım Ekonomisi Bölümü tebsekreterlik@cu.edu.tr
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü zftoprak@cu.edu.tr
TYS Bölümü btys@cu.edu.tr
Zootekni Bölümü zootekni@cu.edu.tr
Yazışma Adresi
Çukurova Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Dekanlığı
Sarıçam – ADANA