Warning: Use of undefined constant is_frontpage - assumed 'is_frontpage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/auc/wp-content/themes/vantage-ziraat/content.php on line 21
style="padding: 0px; ">

Otomasyon Program Sorumluluğu

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİK MÜDÜRLÜĞÜ

OTOMASYON PROGRAM SORUMLULUĞU

 

Görev Tanımı

  • Araştırma Uygulama Çiftlik Müdürlüğü bünyesinde kullanılan otomasyon programının günlük olarak yedeklerinin alınması ve bu yedeklerin belirli peryotlarda arşivlenmesi.
  • Günlük olarak alınan bu yedeklerin program içerisine girilerek doğruluğunun kontrollerinin yapılması.
  • Şubelerin otomasyon programı ile yaşadıkları sorunların, ilgili görevliler ve program sağlayıcıları buluşturarak bu sorunların giderilmesini sağlamak.
  • Araştırma Uygulama Çiftlik Müdürlüğü bünyesinde bulunan ağa bağlı bilgisayarların IP dağılımlarının yapılması ve IP organizasyonu.
  • Müdürlüğümüze bağlı şubelerin yaşadıkları internet ağı problemlerinin (internetin kesilmesi veya ağ cihaz sorunları) tespit edilmesi ve çözülmesi.
  • Araştırma ve Uygulama Çiftliği Web Sayfası Organizasyonu
Warning: Use of undefined constant is_frontpage - assumed 'is_frontpage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/auc/wp-content/themes/vantage-ziraat/content.php on line 21
style="padding: 0px; ">

Personel ve Yazı İşleri Şubesi

İŞÇİ-PERSONEL ŞUBE ŞEFLİĞİ-YAZI İŞLERİ

 

             Çiftlik Müdürlüğünde çalışan tüm personel işlerinin takibi, maaş bordrolarının hazırlanması, özlük haklarının düzenlenmesi, gelen ve giden evrakların EBYS üzerinden arşivlenmesi ve diğer işlemleri yerine getirmek.

             Daimi ve Rektörlük Vizeli işçilerin puantajlarını, yıllık izinlerini, sağlık raporlarının takibi ve sisteme girilmesi ve diğer özlük işlerini yürütmek.

             Fakültemiz adına katma bütçeden ayrılan vizeli işçilerin SGK girişlerini ve çıkışlarını yapmak ve maaşlarını hesaplamak.

             Memur kadrosundaki personelin yıllık izin, sağlık raporlarının takibi ve diğer işlemleri yürütmek.

            Memurların arazi çalışma raporlarını, puantajlarını ve sosyal yardım listelerini hazırlamak ve Dekanlığa iletmek.

           Döner sermaye ve Dekanlık bütçesinden çalışan mevsimlik işçilerin maaşlarını düzenlemek, SGK işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin sisteme girilmesini sağlamak, aylık sigorta bildirgelerinin tahakkuk) sistem üzerinden girişini sağlamak.

            Tüm personele ait mahkemelerden gelen dava ve icra dosyalarını takip etmek.

           Araştırma Uygulama Çiftlik Müdürlüğünün birim içi ve birim dışı yazışmalarını “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak, ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak.

            Gelen-giden evrakı kaydetmek, havale edilen evrakı zimmetle ilgililere göndermek, iç ve dış posta işlemlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

            Çiftlik Müdürlüğüne ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek, Çiftlik Müdürünün onayı olmadan kişilere bilgi ve belge vermekten kaçınmak.

             Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.

            Yazışmaların kısa, anlaşılır, temiz, hatasız ve uygun karakterlerle yazılmasına özen göstermek. Süreli yazıları takip ederek, uymayan birimleri zamanında uyarmak.

Warning: Use of undefined constant is_frontpage - assumed 'is_frontpage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/auc/wp-content/themes/vantage-ziraat/content.php on line 21
style="padding: 0px; ">

Mali İşler Şubesi

MALİ İŞLER ŞUBESİ

 

                    Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftlik Müdürlüğü Mali İşler Şubesi, bir döner sermaye birimi olan Ziraat Fakültesi Çiftlik Müdürlüğünün satın alma, üretim, satış, satış sonrası ambar işlemleri, sayman mutemetliği, bütçenin hazırlanması ve benzeri mali işlerinin, Ç.Ü. Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü nezdinde bulunan Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe kayıtlarında takip edilmesi işlerini yürütmektedir.

Warning: Use of undefined constant is_frontpage - assumed 'is_frontpage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/auc/wp-content/themes/vantage-ziraat/content.php on line 21
style="padding: 0px; ">

Bitki Koruma Şubesi

BİTKİ KORUMA SORUMLULUĞU 

 

Sorumluluk Alanı: Tarla bitkileri şubesi ve Bahçe bitkileri şubesi

Tarla Bitkileri Şubesi: Tarla bitkileri üretim alanlarında yetiştirilen ürünlerin (Buğday, Tritikale, Yonca, Nohut ve Mısır) yabancı ot, hastalık ve böceklerin kontrollerinin yapılarak gerekli zirai mücadele yöntemlerinin uygulamasının yaptırılması ve takibi.

Bahçe Bitkileri Şubesi: Bahçe bitkileri üretim alanlarında yetiştirilen ürünlerin (Turunçgil, Zeytin, Nar, Elma, Nektarin, Ceviz ve Avokado vb.)Hastalık, böcek ve yabancı otların kontrollerinin yapılarak gerekli zirai mücadele yöntemlerinin uygulamasının yaptırılması ve takibi.

Warning: Use of undefined constant is_frontpage - assumed 'is_frontpage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/auc/wp-content/themes/vantage-ziraat/content.php on line 21
style="padding: 0px; ">

Pazarlama Şubesi

                           PAZARLAMA ŞUBESİ

 

                   Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliği Pazarlama Şubesi; üretim şubelerinde üretilen mal ve hizmetlerin en uygun koşullarda pazarlanmasını ve üretilen ürünlerin üretiminden dağıtımına, dağıtımından son tüketiciye ulaştırılmasına kadar tüm aşamaların takibini sağlamaktadır. Çukurova Üniversitesi kampüsü bünyesinde 4 adet satış noktası bulunmaktadır. Merkez Satış Noktası Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliği işletme girişinde, Dekanlık Satış Noktası Target Cafe bitişiği, Zootekni Bölümü karşısında, Hastane Önü Satış Noktası Balcalı Hastanesi merkez otobüs durakları civarında, Mühendislik Satış Noktası Çevre Mühendisliği Bölümü karşısında faaliyet göstermektedir. Bu satış noktalarımız Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde üretilen ürünlerin günlük ve perakende satışını yapmaktadır.

 

Satış Noktaları Telefon No ve Adresleri:

 

1)Merkez Satış Noktası: Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliği girişi

Tel: 0322 338 6436 (Dahili 137) (2131-137)

 

2)Hastane Satış Noktası: Balcalı Hastanesi merkez otobüs durakları civarı

Tel: 0322 338 6084-88 (Dahili 2069)

 

3)Dekanlık Satış Noktası: Target Cafe bitişiği, Zootekni Bölümü karşısı

Tel: 0322 338 6084-88 (Dahili 2137)

 

4) Mühendislik Satış Noktası: Çevre Mühendisliği Bölümü karşısı

Tel: 0322 338 6084-88 (Dahili 3532)

 

 

 

 

Warning: Use of undefined constant is_frontpage - assumed 'is_frontpage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/auc/wp-content/themes/vantage-ziraat/content.php on line 21
style="padding: 0px; ">

İç Hizmetler Şubesi

İÇ HİZMETLER ŞUBESİ

 

                 İç Hizmetler Şubesi genel idari hizmetleri yürüten, işletme içerisinde bulunan tüm üretim şubeleri, atölyeler ve Müdüriyetin yapılması gereken destek hizmetlerini gereği şekilde yürütmekte olan birimidir.

                  Şubenin görevlerini dört ana başlık altında sıralayabiliriz.

  1. Güvenlik Hizmetleri
  2. Servis Hizmetleri
  3. İletişim ve Evrak Hizmetleri
  4. Sosyal Faaliyetler

                 Şubede tüm faaliyetler sınırlı sayıda personel ile yürütülmüş ve yürütülmeye devam etmektedir.

Warning: Use of undefined constant is_frontpage - assumed 'is_frontpage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/auc/wp-content/themes/vantage-ziraat/content.php on line 21
style="padding: 0px; ">

Atölyeler Şubesi

ATÖLYELER ŞUBESİ

  

              Destek hizmeti veren şubemiz Motor Atölyesi, Metal İş Atölyesi ve Elektrik Atölyesi Olmak üzere üç farklı konuda faaliyetini yürütmektedir. Daha önceki yıllarda başarılı bir şekilde Fakültemiz ve Çiftliğimiz Birimlerine destek katkılarıyla faaliyet gösteren Marangoz ve Boya – Kaporta Atölyeleri eleman yokluğu nedeniyle ve de yeni kadro gelmemesi nedeniyle faaliyetleri durdurulmuştur.

                Destek hizmeti açısından önemli faaliyetlerde bulunan Atölyeler Şubesi dinamik faaliyetlerin sürdüğü İşletmemizde önemli görevler yapmaktadır.

Warning: Use of undefined constant is_frontpage - assumed 'is_frontpage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/auc/wp-content/themes/vantage-ziraat/content.php on line 21
style="padding: 0px; ">

Tavukçuluk ve Arıcılık Şubesi

TAVUKÇULUK VE ARICILIK ŞUBESİ

 

            Tavukçuluk ve Arıcılık Şubesi; Tavukçuluk ve Arıcılık olmak üzere 2 ayrı üniteden oluşmaktadır. Aynı zamanda Zootekni Bölümü Deneme Kümeslerini ve canlı materyalini de bünyesinde taşımaktadır. Şube de; yumurta, tavuk, keklik, gübre, bal, polen, oğul arı ve ana arı üretiminde bulunmakta olup, bunun yanında damızlık materyal üretimi de yapılmaktadır. Günlük bakım faaliyetlerinin 24 saat aralıksız sürdürüldüğü şubede yem alımları önemli bir konuyu oluşturmakta ve açık ihale ya da zaman zaman doğrudan alım ile temin edilmektedir. Şubede; 2016 yılında Üretim Kümesinde 8000 adet yumurtacı tavuktan yumurta ve 300 arı kolonisinden bal üretimi yapılmışken, Bölüm Deneme Kümeslerinden ise tavuk, yumurta, ördek, bıldırcın, tavşan, civciv ve kaz sayısı deneme durumuna göre değişkenlik göstermektedir.

            Elde edilen ürünler başta kantinlerimizde, Balcalı hastanesinde, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığına bağlı kafeteryalarda ve Başkent Hastanelerinde tüketilmektedir.

 

TAVUKÇULUK ve ARICILIK ŞUBESİ TANITIM FOTOĞRAFLARI

 

   ATAK-S

 

BILDIRCIN

 

HİNDİ

T3-Y2

 

KEKLİK

 

LOHMAN BROWN

 

TAVŞAN

 

ARICILIK ŞUBESİ KOLONİLERİ

 

ARICILIK ŞUBESİ TUFANBEYLİ YAYLASINDA

Warning: Use of undefined constant is_frontpage - assumed 'is_frontpage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/auc/wp-content/themes/vantage-ziraat/content.php on line 21
style="padding: 0px; ">

Hayvancılık Şubesi

HAYVANCILIK ŞUBESİ

 

                 Hayvancılık Şubesi Büyükbaş ve Küçükbaş üniteleri olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Şubemiz kuruluş amacı diğer şubelerde olduğu gibi öncelikle Fakültemizin eğitim öğretim sahası olarak hizmet vermektir.

                 Şubede süt ve damızlık materyali üretimi gerçekleştirilmektedir. Şubede çeşitli yaşlarda 400 baş sığır, 500 baş keçi ve 80 baş koyun mevcudu vardır. Üretilen süt Çiftlik bünyesinde değerlendirilmektedir.

 

Sığırcılık genel görünüm.

 

Süt sığırlarımız yem yiyorlar.

 

Buzağılarımızın her biri için ayrı ev.

 

Sağımdalar.

 

Meşhur keçilerimiz.

 

Çok sıcak.

 

Keçi sağımhanemiz.

Warning: Use of undefined constant is_frontpage - assumed 'is_frontpage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/auc/wp-content/themes/vantage-ziraat/content.php on line 21
style="padding: 0px; ">

Gıda Şubesi

GIDA ŞUBESİ

 

                    Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Müdürlüğüne bağlı Gıda Şubesi süt ve süt ürünleri işletmesi ve meyve–sebze işleme ünitesinden oluşmaktadır.

                    Süt işletmemiz, Fakültemizin bölgemize açılan bir penceresi olup Hayvancılık Şubesi tarafından üretilen günlük inek ve keçi sütünü çeşitli ürünlere katkısız olarak dönüştüren bir ünitedir. Temel olarak dökme pastörize süt, kase yoğurt, güğüm yoğurt, süzme yoğurt, tereyağı, sadeyağ, kaymak, ayran, beyaz peynir, lor, kaşar peyniri, eritme peyniri, tulum peyniri, keçi peyniri ve dondurma üretmektedir.

                    Meyve–Sebze İşleme Ünitemiz; Bahçe Şubesi tarafından üretilen mevsimlik çeşitli ürünlerin katkısız olarak değerlendirildiği bölümdür. Reçel (Turunçgil kabuğu reçeli), salça, zeytin, zeytinyağı vb. üretim yapmaktadır.

                     Elde edilen ürünler kantinlerimizde, Balcalı Hastanesinde, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığına bağlı kafeteryalarda ve Başkent Üniversitesi Hastanelerinde tüketime sunulmaktadır.